Har arvæv i maven betydning for din fertilitet?

Har du fertilitetsproblemer og arvæv i maven eller bækkenregionen? Hvis ja, har du så lyst til at være med til at undersøge effekten af arvævsbehandling?

I hele 2019 gennemfører vi et arvævsprojekt i klinikken, hvor vi undersøger effekten af fysioterapeutisk arvævsbehandling til kvinder med fertilitetsproblemer.

Fra tidligere klientforløb har vi erfaring for, at der er en sammenhæng mellem arvæv i mave- og/eller bækkenregionen og fertilitetsudfordringer. Arvæv kan betyde sammenvoksninger, som nedsætter den frie bevægelighed mellem organer og begrænser kredsløbet. Alle vores organer er afhængige af fri bevægelighed for at fungere optimalt. Det gælder også de reproduktive, og derfor kan det påvirke fertiliteten negativt, hvis arvæv begrænser.

Vores projekt bygger på en indsamling af data ved en spørgeskemaundersøgelse med i alt tre spørgerskemaer. Inden første konsultation besvares det første, efter sidste konsultation besvares det næste – og det sidste spørgeskema bliver tilsendt seks måneder efter endt forløb som follow-up.

Vi vil i spørgeskemaet spørge ind til bl.a. din fertilitet, opnåelse af graviditet undervejs, dit arvæv, dit eventuelle forløb i medicinsk fertilitetsbehandling, dine eventuelle smerter og symptomer samt dit psykiske velbefindende.

 

Du kan deltage i projektet, hvis du:

  • har minimum et arvæv i maveregionen som følge af operation eller traume. Dit ar skal være minimum 1 år gammelt.
  • har fertilitetsudfordringer, dvs. har forsøgt naturlig at opnå graviditet i minimum 1 år.
  • er under 40 år.

Du kan sagtens deltage selvom du er i medicinsk fertilitetsbehandling sideløbende med.

At du deltager i vores projekt gør ingen forskel for den behandling, du modtager hos os. Vi har ikke udviklet en fast behandlingsprotokol for deltagerne i projektet, derfor får du lige præcis den behandling, som vi vurderer er den helt rette for dig. Deltagelse i projektet har altså ingen indflydelse på hverken længde, antal behandlinger eller pris.

Din besvarelse vil være fuldt anonymiseret, og du kan til enhver tid trække dig fra projektet igen. Kort sagt, så betyder din deltagelse, at vi vil bede dig besvare 3 spørgeskemaer af ca. 10 min. varighed.

Projektet støttes og udføres i samarbejde med VIA UC, studentervæksthuset, fysioterapeutdannelsen i Aarhus, som bidrager med en ekstern phD konsulent.

Læs mere om arvæv i bughulen her.