Hvorfor er arvæv et problem for fertiliteten?

Arvæv i underlivet kan være en stor synder i fertilitetssammenhænge, og det er vigtigt at oplyse om, fordi mange kan have arvæv i underlivet uden at vide det.

Arvæv kan være synligt, og så er man ikke i tvivl. Et ar på maven skal helst se pænt ud, og det er efter manges mening bedst placeret under bikinilinjen, hvor det kan skjules.

Når vi taler om arvæv og fertilitet, så interesserer vi os i højere grad for det dybereliggende arvæv. Et synligt ar kan nemlig, ligesom et isbjerg, bare være toppen af et hårdt, ubevægeligt og dybereliggende arvæv, som kan give langt større problemer end et kosmetisk utilfredsstillende ydre. Et ar kan måske se fint ud på toppen, men give store komplikationer langt under hudoverfladen, fordi det binder strukturer sammen og nedsætter bevægeligheden mellem organerne.

Det er også vigtigt at vide, at man sagtens kan have arvæv inden i kroppen, uden at man har et synligt ar på overfladen.

Arvæv inden i kroppen

I mave- og bækkenregionen kan arvæv dannes af mange grunde. Kirurgi er den primære årsag, fx kan et ar fra en blindtarmsoperation være grunden til et fertilitetsproblem, og det er ikke sjældent, at kvinder oplever sekundær infertilitet efter at have født det første barn ved kejsersnit.

Har du været udsat for en faldulykke eller en færdselsulykke kan din krop have dannet indvendigt arvæv i bækkenregionen som resultat af traumet. Har du haft infektioner, fx hyppige blærebetændelser, klamydia eller en anden kønssygdom, så kan du have dannet arvæv i eller omkring de reproduktive organer – det samme gælder ved lidelsen endometriose. Her er arvævet ikke synligt, men måske oplever du symptomer derfra.

Arvævsdannelse er kroppens egen helingsmekanisme, når der sker en beskadigelse af vævet. For at undgå spredning af en tilkommet infektion i underlivet, vil kroppen danne arvæv, som kan indkapsle det infektiøse væv. Dannelse af arvæv er en naturlig og vigtig del af helingen, men det sætter sine spor, for sammenvoksningerne kan nogle gange medføre alvorlige komplikationer.

Hvorfor er arvæv et problem for fertiliteten?

Arvæv i bækkenet kan mindske eller helt stoppe den reproduktive funktion ved at blokkere æggelederne, dække æggestokkene eller forårsage en irritationstilstand i livmoderen.

Underlivet er i konstant bevægelse, og derfor skal alle underlivets organer – blære, tarme og de reproduktive organer – kunne bevæge sig frit i forhold til hinanden. Livmoderen ligger bøjet ind over blæren, som fyldes og tømmes flere gange dagligt. Det kræver fri bevægelighed af de reproduktive organer, så de kan følge med blærens bevægelser uden at blive udsat fra træk, stræk eller irritation. Ovenover og bagved livmoderen har vi tarmene, som ligger og skubber, og på hver side af livmoderen ligger den dybe hoftebøjer, psoas-musklen, som aktiveres, når vi bevæger vores krop. Når menstruation nærmer sig, rejser livmoderen sig op og vokser til næsten tredobbelt størrelse pga. livmoderslimhindens tykkelse. Under menstruationen vil den trække sig sammen, skyde livmoderslimhinden ud og lægger sig over blæren igen. Også vejrtrækningen får trykket til at stige og falde i vores bækken.

Al den bevægelse får organerne til at bevæge sig i forhold til hinanden, og bevægelse er vigtigt, da det fremmer transporten af ilt, hormoner og næringsstoffer, og sørger for at affaldsstoffer transporteres væk. Uden bevægelse og trykforandringer ville vores reproduktive organer ikke fungere.

Arvæv i underlivet vil forårsage sammenvoksninger mellem de forskellige lag og blokere for den frie bevægelighed mellem organerne. Arvæv i eller omkring livmoderen kan irritere livmoderslimhinden, så et befrugtet æg har svært ved at sætte sig fast og udvikle sig. Sætter ægget sig fast, vil det mange gange sætte sig i arvævet og muligvis resultere i (gentagen) spontan abort inden for de første uger. Her vil også en IVF behandling udfordres.

Arvæv kan helt blokere æggelederne, så ægget ikke kan vandre fra æggestok til livmoder og måske helt forhindre at æg og sædcelle mødes. For at en naturlig befrugtning kan finde sted, er det en forudsætning, at der er fri passage gennem minimum én æggeleder. Forstyrrer arvæv æggeledernes funktion og bevægelse, og dermed det befrugtede ægs transportvej, er der risiko for graviditet udenfor livmoderen. Arvæv i underlivet kan altså på mange måder føre til mekanisk infertilitet.

Symptomer på arvæv i underlivet

Fertilitetsproblemer er sjældent den eneste komplikation forbundet med arvæv, men andre mulige gener negligeres ofte, fordi fertilitetsudfordringerne fylder så meget.

Kvinder med arvæv i underlivet vil ofte opleve smerter, fordi de naturlige og nødvendige bevægelser i organerne trykker og trækker i det vævet omkring. Det kan forstyrre den naturlige menstruationscyklus, forårsage cyklussmerter og smerter under sex.

Man kan opleve blærefunktionsforstyrrelser, fx hyppig tissetrang, fordi blæren har svært ved at udvide sig, eller tarmforstyrrelser, forstoppelse eller oppustet mave, fordi arvævet har bredt sig til tarmene eller kommer fra tarmene. Endda kan smerter og nedsat bevægelighed i lænden, bækkenet eller hofterne også skyldes arvæv i bækken- eller maveregionen.

Arvævsgener vil i mange tilfælde først opleves måneder eller år efter vævsskaden, fordi arvæv med tiden bliver stærkere og mere ufleksibelt, især hvis det ikke bevæges og strækkes.

Arvævsbehandling genskaber bevægelighed og åbner lukkede æggeledere

Fertilitetslægerne kender godt til problemet med arvæv, men fordi arvæv ikke kan fjernes med medicin, og fordi kirurgisk fjernelse tit vil føre mere arvæv med sig, har lægerne desværre ikke noget godt behandlingstilbud mod det. Derfor vil fertilitetslægen tilbyde reagensglasbehandling. Mange kvinder har været igennem flere mislykkede fertilitetsbehandlinger, uden at nogen på noget tidspunkt har set på hendes ar.

Den eneste rigtige metode til at få behandlet sit arvæv på er med manuel arvævsbehandling og specifik øvelsesterapi. Med fysioterapeutiske greb og teknikker kan arvæv i underlivet mobiliseres, så organerne langsomt kan genvinde deres bevægelighed og blodgennemstrømning, og nerveledning til området kan bedres. Arvævsbehandlingen fokuseres kort sagt på at reetablere de gode forhold i underlivet og skabe fri passage gennem blokerede æggeledere.

Du kan behandle dit eget ar

Med rette instruktioner kan du udføre arvævsbehandling på dit eget ar. Det er forholdsvist nemt at lære, og du kan ikke gøre noget galt, så længe du ikke overskrider din egen smertegrænse. Dog skal man være varsom med nye ar, da vævet har en helingstid på minimum 6 uger. Et ar er aldrig for gammelt til at blive bedre.

Der kan sidde mange overvældende følelser i et ar, og derfor har det bedst af at blive løsnet langsomt og omsorgsfuldt, så arret kan blive en naturlig del af din krop. Det er vigtigt hvad enten dit ar behandles med dine egne eller med terapeut-hænder.

Har du fertilitetsproblemer og arvæv i underlivet, kan arvævsbehandling være vigtigt, fordi det har så stor betydning for forholdene i underlivet og bækkenet. Det kan øge chancen for at opnå naturlig graviditet, men også højne chancen for en vellykket medicinsk fertilitetsbehandling.